Blog

Marmara Blokzinciri Başladı Marmara Blokzinciri Başladı… İki yılı aşkın süredir hazırlık çalışmaları yürütülen Marmara Kredi Döngüleri projesi 17 Ocak 2020 gecesinde “Marmara Chain” Ana Blokzincirinin açılmasıyla yaşamına başladı. Vadeli Çekler bazı ülkelerde güvene dayalı olarak çalışan ve ekonominin motoru olan araçlardır. Örneğin Türkiye’de ekonominin dörtte biri ve çok sayıda dolaşımı gözönüne alındığında yarıya yakını Vadeli Çeklerle dönmektedir. Yine Hindistan’da çeklerin yüzündeki değerle bile Ekonominin Yarısı...
Read More

Recent News

Marmara Blokzinciri Başladı
Ocak 17, 2020By

Blogs on Marmara Credit Loops

You can learn about Marmara Credit Loops (MCL) on the blogs.

Marmara Credit Loops