Marmara Kredi Döngüleri (MCL)

Krediye dayalı olarak para yaratmada bankalar yegane kurumlar değildir. Pek çok ülkede insanlar Vadeli Çekler veya senetler aracılığıyla dağıtık şekilde tabanda bankalara benzer şekilde para yaratabilmektedirler. Kağıt üzerinde analog blokzinciri olarak çalışan bu araçlardan esinlenilen Marmara Kredi Döngüleri (MCL) projesi bunları blokzinciri üzerine taşırken en önemli sorun olan karşılıksızlığı çözmeyi amaçlamaktadır. İlk sürümde (Versiyon 1) karşılıksızlık sorunu blokzinciri kurallarına uygun olarak güvene ihtiyaç duymadan %100 karşılıklılık üzerine çözülmektedir. Versiyon 2.0 ise Karşılıksızlık Sorununu Güvene Dayalı olarak ve topluluk katmanları yardımıyla çözmektedir.

Karşılıksızlığa
%100 Çözüm!

MCL V 1.0

Karşılıksızlığa tam çözüm sunan Versiyon 1’de sorunun çözümü kredi döngüsünün her adımında %100 teminat ile gerçekleştirilmektedir. Krediyi ilk ortaya çıkaran keşideci ve sonrasında krediyi döndüren diğer cirantalar %100 teminatı sağlamanın karşılığında blokzincirinde 3 katı “staking” ile ödüllendirilmektedirler. Kredi döngüsüne yeni katılan her ciranta ile Döngünün her anında %100 karşılık payı keşideci ve cirantalar arasında risk azaltacak şekilde paylaşılmaktadır.

Versiyon 1.0

(Milenyum Sürümü)

Güvene Dayalı

MCL v.2.0

Versiyon 2.0, kağıt Üzerindeki Vadeli Çekler ve Senetlerden esinlenilmiş olup güvene dayalı  olarak çalışmaktadır.  Karşılıksızlığı ortadan kaldırmak için ilki Kredi Döngüsü Katmanı, ikincisi Topluluk Katmanı ve üçüncüsü Blokzinciri katmanı olmak üzere 3 katmanlı bir yapı önerilmektedir. Versiyon 1’de (Milenyum Sürümğ) ise parametreler işlevi olmaksızın yeralmaktadır. Versiyon 2.0 tüm gereksinimleri ilgili teknik dökümanlarda paylaşılmıştır. 

 

Versiyon 2.0

( Güvene Dayalı )

Marmara  v.1.0

Marmara  v.2.0

%100 Tam güvenli Blokzinciri Kredi Döngü Sistemi!

Marmara v.1.0 genel özellik olarak dünya genelinde kullanılan “Güvene Dayalı Vadeli Kredi Döngü” (Marmara v.2.0) sistemlerinin aksine TAM GÜVENLİ Blokzinciri teknolojisini kullanan sistemdir.

Blokzinciri (Blockchain) “Antara Framework” teknolojisi kullanılarak kodlanıp hazırlanan, en üst seviye tam güvenli vadeli kredi döngü sistemi bu versiyonumuzda, genel anlamda güvene dayalı sistemin aksine tam güvenli yeni nesil “1.0 Milenyum” sistemi uzun uğraşlar ve çalışmalar sonucunda keşfedilmiştir. Sürüm 1’de ortaya çıkan her kredinin %100 karşılığı vardır. Milenyum Sürümünde risk alma karşılığında kredi döngüsünde keşideci ve ciranta olarak yer alan paydaşlar 3 katı “staking” yapabilme hakkına sahiptirler.

Güvene Dayalı Vadeli Kredi Döngüleri:

Standart vadeli kredi döngüleri baz alınarak hazırlanmış olan bu sistemimiz güvene dayalı olarak çalışmaktadır. Marmara 2.0 Kredi döngüleri halihazırda çeşitli ülkelerde analog olarak kullanılan vadeli çek ve senetlerden ilham alan bir projedir.

Ayrıca kredi döngüleri sisteminin kağıt üzerinde çalışan ilkel hali sadece Türkiye değil Hindistan başta olmak üzere pek çok ülkede kullanılmakta olup henüz dijital versiyonları geliştirilememiştir. Bu anlamda Marmara Kredi Döngüleri Vadeli Çeklerin elektronik hale getirilmesi açısında Dünyada bir ilktir.

Marmara Kredi Döngüleri (MCL): Dünyanın Gerçek Ekonomide Çalışmak Üzere Tasarlanmış İlk ve Tek Merkezsiz Finans (DeFi) Sistemi 

Marmara Kredi Döngüleri (MCL), dünyada gerçek ekonomide çalışmak üzere tasarlanmış ilk ve tek Merkezsiz Finans (DeFi) sistemidir. Sistem, alışveriş yaparken nakit yerine kredi döngüleri kullanana alıcıları ve satıcıları ödüllendirir. İki DeFi protokolü ile entegre edilmiş % 25 madencilik (mining) ve % 75 hisselendirmeye (staking) dayalı koine sahip bağımsız bir zeki zincir olarak çalışır. Sistem, Komodo Platformu tarafından desteklenen UTXO tabanlı Turing Complete Zeki Sözleşme sistemini kullanır.

Marmara Blokzinciri, bağımsız blok zincirlerini Bitcoin ağı üzerinde yedekleyerek Bitcoin’in hash gücünü geri dönüştüren Komodo dPoW teknolojileri ile% 51 saldırılara karşı korunmaktadır. 

Stake etme işlemi yalnızca kullanıcılar koinlerini iki farklı fondan yani “Etkinleştirilmiş” ve “Kredi Döngüsünde Kilitli” (LCL) fonlarından birine kilitlediklerinde yapılabilir. Koinler LCL fonlarında kilitlendiğinde, hem krediyi ilk çıkaran keşideciler hem de hamil durumundakiler 3x stake etme şansına sahip olurlar. Sistem, diğer stake etme sistemlerinden farklı olarak kredi döngülerinde kilitli koinler için benzersiz bir çözüme sahiptir. Paraları stake etmek için kredi döngülerine kilitlemek onları statik hale getirmez. Bunun yerine, kilitli olarak 3x stake yaparken bile cirolamak suretiyle alışverişte kullanılabilirler. Kredi cirolama süreci, transferin yalnızca alışveriş sırasında anlamlı olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Kredi Döngüleri, bir çekin vade tarihinden önce itfanın yapılmadığı ve dolayısıyla teminatlandırmayı gereksiz kıldığı kültürlerde vadeli çeklere veya senetlere benzer şekilde çalışır. Sistem iki protokolden oluşur; % 100 teminatlandırma ve yetersiz veya hatta sıfır teminatlandırma. İlk protokol % 100 teminatlandırmaya dayanmaktadır. Aynı zincir üzerinde madencilik ve stake etme ödülleri yoluyla kurulan negatif entropiyi sağlayan faizsiz bir sistemdir. Keşideci, krediyi çıkaran, bir kredi döngüsünün vade tarihine kadar % 100 teminatlandırma için gereken koinleri sağlar. İkinci protokol, birçok farklı fiat ve kripto para birimlerinin yanı sıra altın ve gümüş gibi varlıklarla para yaratmaya dayanmaktadır. İkinci protokol, güven ihtiyacı gerektirmeyen blokzincirini, gerekli güven katmanını sisteme sağlayan topluluklar ve emanetçilerle birleştirerek çalışır. Protokol 2, herhangi bir ülkede ve toplulukta evrensel olarak kullanımı mümkün kılmak için çok yasalı bir yapıda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Aracı (noter) hizmetleriyle entegre üçüncü bir blok zinciri fonu katmanı, kredilerde karşılıksızlığa karşı daha fazla koruma sağlamak için bir tür dağıtık noter destek sistemi olarak yer almaktadır.

 

B. Gültekin ÇETİNERMarmara Blokzinciri Kurucusu
Marmara Kredi Döngüsü, Marmara Kredi Döngüleri, Marmara Chain, Marmara Blockchain, MCL

Marmara Kredi Döngüleri (MCL)

Marmara Kredi Döngüleri veya MarmaraChain (Marmara Credit Loops) güvene dayalı/tam güvenli sistemleri ile ülkemizde ve dünyada analog olarak kullanılmakta olan vadeli çeklerin ilk dijital şeklidir. Marmara Kredi Döngüleri (MCL) Komodo Blokzinciri teknolojisinin sağladığı bir çok özelliği bünyesinde barındırır. Kredi Döngüleri Komodo’nun zeki sözleşme (smart sözleşme) yöntemleri ile kodlanmıştır. 

Marmara Chain, sistemsel yapısı ve blokzinciri ile uyumlu halde sorunsuz çalışma şekli ve dünyada gerçek anlamda elektronik örneği olmaması yanında Blokzinciri ile bu şekilde çalışan hiç bir örneği yoktur.

Kredi Döngüleri Blokzinciri Çekirdeğine birebir olarak işlenerek uygulanmıştır. Dışarıdan herhangi bir müdahale veya herhangi bir etkileşim ile değiştirilme, oynanma, çıkarma veya ekleme yapılamamaktadır.

Sistemsel özelliklerimiz kısaca aşağıdaki gibidir.

 • En iyi gerçek ekonomide çalışırKredi döngüleriyle alışveriş ederken keşideci ve hamil 3 kat staking ile ödül kazanabilir.
 • Blok ÖdülleriBlok zamanı 1 Dakikadır ve blok başına dağıtılan ödül 30 MCL'dir.
 • Üretilen koinlerin yarısı KİLİTLİ (aktif) olarak çıkar.Böylece anında staking işlemine girer. Aktif koinleri açabilir veya kredi döngülerinde 3x staking için kilitleyebilirsiniz.
 • 75% Staking.Staking ancak kilitli (aktif) koinlerle yapılabilir. Kredi Döngüleriyle 3 kat staking gücünüz vardır.
 • Blokların %75'i "Staking" yolu ile üretilmektedir. Kredi Döngülerindeki koinler 3 kat staking gücü verir.
 • 25% Madencilik (PoW)MCL Equihash algoritmasını kullanır. Komodo ve Zcash'e benzer şekilde madencilik yapabilirsiniz.
 • Müdahale Edilemez Kredi Döngüleri.Kredi döngüleri vadesi dolana kadar 1000 düğümü dolaşabilir.
 • 3X STAKING GÜCÜKREDİ DÖNGÜLERİNDE
 • PRE-MINING2,000,000 MCL
 • DAKİKA BAŞI30 MCL
 • YILLIK ARZ~ 15,000,000 MCL

Güvene dayalı modda, kredi döngülerinin başlatılması veya sonlandırılması dağıtık noterler olarak çalışan güvenilir emanet hizmeti sunucuları tarafından gerçekleştirilir. Bu aracılık hizmeti verenler “Escrow” olarak  isimlendirilirler. Kredi döngüsündeki tüm düğümler, kredi döngü sistemine katılmak için verilerini bir emanet hizmeti (escrow) tarafından doğrulamalıdırlar.

Salt madenciler ya da kilitleyerek ödül kazananlar (staking), verilerini Marmara blokzincirinde ilişkilendirmeden de rahatlıkla kullanabilirler. Veri girişi en kritik süreçtir. Oracles’a herkes veri ekleyemez.
Veri girişi emanet yoluyla olmalıdır. Emanetler Web tabanlı emanet hizmetleri, Kripto Borsaları, Noterler, Postaneler, Hukuk Büroları, Kredi Birlikleri ve hatta Bankalar tarafından olabilir.

Emanetler (escrow) ve avalistler blokzinciri içinde ilave güven katmanı sağlarlar. Halen vadeli çeklerin analog versiyonunda, çekler bankalar tarafından başlatılmakta ve bankalar herkese çek vermemektedirler. Böylece hem veri hem de manuel çözüm süreci sağlarlar.

Versiyon 2’de Kimlik hırsızlığı olmadığından emin olmak için sadece emanetler yoluyla blokzinciri için Oracles verisi sağlanmalıdır. Bu, emanetler tarafından Müşterinizi Tanıyın (Know Your Customer) prosedürü ile gerçekleştirilecektir. Güvene dayalı sistemin, blokzincirinde Oracles fonksiyonlarını kullanması gerekir.

ROADMAP

CÜZDAN

Cüzdan çeşitlerimiz ile istediğiniz cüzdanı kullanarak sisteme dahil olabilir. varlıklarınızı güvenli şekilde saklayabilir ve bazılarıyla madencilik işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Karşılıksızlığa Karşı Güvene Dayalı Blokzincir Çözümü

Güvene dayalı blokzincir çözümü (Versiyon 2) henüz mevcut blokzincir üzerinde tam olarak uygulanmamıştır. Ancak gereksinim tanımlamaları bitirilmiştir. Güvene dayalı sistem kâğıt bazlı vadeli çeklerdeki mevcut güven temelli analog blokzinciri ile benzer şekilde çalışmakta, ancak geri ödenmeme (temerrüt) ya da karşılıksızlık sorununa karşı birkaç önleyici programla (3 katman önerisi) özgüvence sağlanmaktadır. Güven temelli blokzinciri sisteminde, keşideci bankacılık sistemine benzer bir şekilde kredi yaratır. Buradaki fark, blokzincirinde yaratılan kredinin, genel olarak kredinin banka ile borç alan arasında sözleşme olarak kaldığı banka kredisinin aksine bir kredi döngüsünde dolaştırılmasıdır. Keşideciden başlayarak hamilden önceki düğüme kadar olan tüm düğümler (cirantalar), borç sahibinin yani hamilin borcunun ödenmesinden zincirleme şekilde (müteselsilen) ve kollektif olarak sorumludurlar.

Temerrüde yani karşılıksızlığa karşı çeşitli koruma katmanları vardır. Her şeyden önce, her bir
düğüm büyük olasılıkla aktif koinlere, yani temerrüt durumunda teminat olarak kullanılabilecek
kilitlenmiş paralara sahiptir. Herhangi bir ciranta veya keşideci düğümün arkasında avalistler olabilir.
Avalistler de kredinin geri ödemesine karşı teminatlandırılan aktif yani kilitli paralarla krediyi geri
öderler. Geri ödemenin yapılmaması durumunda kullanılacak fiziksel teminatlar da olabilir.
Karşılıksızlığa karşı nihai çare olarak bir blokzinciri fonu da kullanılacaktır.

Whitepaper

Marmara Credit Loops: A Blockchain Solution to Nonredemption problem in Post-dated Cheques