Day

Mayıs 30, 2018
Marmara Blockchain (Komodo) Auto setup. Aciklama Gereksinimlere dikkat ediniz. aksi halde gereksinimleri karşılamayan sunucu özelliklerinde hata verebilir. Gereksinim karşılanmayan sunucularda hata ve zararlar tamamen kullanıcıya aittir., Kurulum İletişim (Contact) B. Gültekin Çetiner http://twitter.com/drcetiner & ~Paro, (c) 2019
Read More