Marmara Kredi Döngüleri (MCL)

Krediye dayalı olarak para yaratmada bankalar yegane kurumlar değildir. Pek çok ülkede insanlar Vadeli Çekler veya senetler aracılığıyla dağıtık şekilde tabanda bankalara benzer şekilde para yaratabilmektedirler. Kağıt üzerinde analog blokzinciri olarak çalışan bu araçlardan esinlenilen Marmara Kredi Döngüleri (MCL) projesi bunları blokzinciri üzerine taşırken en önemli sorun olan karşılıksızlığı çözmeyi amaçlamaktadır. İlk sürümde (Versiyon 1) karşılıksızlık sorunu blokzinciri kurallarına uygun olarak güvene ihtiyaç duymadan %100 karşılıklılık üzerine çözülmektedir. Versiyon 2.0 ise Karşılıksızlık Sorununu Güvene Dayalı olarak ve topluluk katmanları yardımıyla çözmektedir.

Karşılıksızlığa
%100 Çözüm!

MCL V 1.0

Karşılıksızlığa tam çözüm sunan Versiyon 1’de sorunun çözümü kredi döngüsünün her adımında %100 teminat ile gerçekleştirilmektedir. Krediyi ilk ortaya çıkaran keşideci ve sonrasında krediyi döndüren diğer cirantalar %100 teminatı sağlamanın karşılığında blokzincirinde 3 katı “staking” ile ödüllendirilmektedirler. Kredi döngüsüne yeni katılan her ciranta ile Döngünün her anında %100 karşılık payı keşideci ve cirantalar arasında risk azaltacak şekilde paylaşılmaktadır.

Versiyon 1.0

(Milenyum Sürümü)

Güvene Dayalı

MCL v.2.0

Versiyon 2.0, kağıt Üzerindeki Vadeli Çekler ve Senetlerden esinlenilmiş olup güvene dayalı  olarak çalışmaktadır.  Karşılıksızlığı ortadan kaldırmak için ilki Kredi Döngüsü Katmanı, ikincisi Topluluk Katmanı ve üçüncüsü Blokzinciri katmanı olmak üzere 3 katmanlı bir yapı önerilmektedir. Versiyon 1’de (Milenyum Sürümğ) ise parametreler işlevi olmaksızın yeralmaktadır. Versiyon 2.0 tüm gereksinimleri ilgili teknik dökümanlarda paylaşılmıştır. 

 

Versiyon 2.0

( Güvene Dayalı )

Marmara  v.1.0

Marmara  v.2.0

%100 Tam güvenli Blokzinciri Kredi Döngü Sistemi!

Marmara v.1.0 genel özellik olarak dünya genelinde kullanılan “Güvene Dayalı Vadeli Kredi Döngü” (Marmara v.2.0) sistemlerinin aksine TAM GÜVENLİ Blokzinciri teknolojisini kullanan sistemdir.

Blokzinciri (Blockchain) “Antara Framework” teknolojisi kullanılarak kodlanıp hazırlanan, en üst seviye tam güvenli vadeli kredi döngü sistemi bu versiyonumuzda, genel anlamda güvene dayalı sistemin aksine tam güvenli yeni nesil “1.0 Milenyum” sistemi uzun uğraşlar ve çalışmalar sonucunda keşfedilmiştir. Sürüm 1’de ortaya çıkan her kredinin %100 karşılığı vardır. Milenyum Sürümünde risk alma karşılığında kredi döngüsünde keşideci ve ciranta olarak yer alan paydaşlar 3 katı “staking” yapabilme hakkına sahiptirler.

Güvene Dayalı Vadeli Kredi Döngüleri:

Standart vadeli kredi döngüleri baz alınarak hazırlanmış olan bu sistemimiz güvene dayalı olarak çalışmaktadır. Marmara 2.0 Kredi döngüleri halihazırda çeşitli ülkelerde analog olarak kullanılan vadeli çek ve senetlerden ilham alan bir projedir.

Ayrıca kredi döngüleri sisteminin kağıt üzerinde çalışan ilkel hali sadece Türkiye değil Hindistan başta olmak üzere pek çok ülkede kullanılmakta olup henüz dijital versiyonları geliştirilememiştir. Bu anlamda Marmara Kredi Döngüleri Vadeli Çeklerin elektronik hale getirilmesi açısında Dünyada bir ilktir.

Problems with post-dated cheques and promissory notes

Post-dated cheques as being trust bases credit creation tools are controversial issue for many years. Some economists and lawyers claim that a cheque must be payable on demand and a bank cannot postpone any payment to bearer even if the due date is in the future. They also claim that a cheque cannot be used as a credit instrument between individuals. However, the reality is different.

The quarter GDP in Turkey and half of GDP in India comprise of post-dated cheques with face values alone without counting the circulation of cheques that will have further effect as money multiplier.

The greatest problem in post-dated cheques is non-redemption. We tackle that problem with Marmara Credit Loops.

 

 

B. Gültekin ÇETİNERMarmara Chain Leader
Marmara Kredi Döngüsü, Marmara Kredi Döngüleri, Marmara Chain, Marmara Blockchain, MCL

Marmara Credit Loops (MCL)

Marmara Kredi Döngüleri veya MarmaraChain (Marmara Credit Loops) güvene dayalı/tam güvenli sistemleri ile ülkemizde ve dünyada analog olarak kullanılmakta olan vadeli çeklerin ilk dijital şeklidir. Marmara Kredi Döngüleri (MCL) Komodo Blokzinciri teknolojisinin sağladığı bir çok özelliği bünyesinde barındırır. Kredi Döngüleri Komodo’nun zeki sözleşme (smart sözleşme) yöntemleri ile kodlanmıştır. 

Marmara Chain, sistemsel yapısı ve blokzinciri ile uyumlu halde sorunsuz çalışma şekli ve dünyada gerçek anlamda elektronik örneği olmaması yanında Blokzinciri ile bu şekilde çalışan hiç bir örneği yoktur.

Kredi Döngüleri Blokzinciri Çekirdeğine birebir olarak işlenerek uygulanmıştır. Dışarıdan herhangi bir müdahale veya herhangi bir etkileşim ile değiştirilme, oynanma, çıkarma veya ekleme yapılamamaktadır.

Sistemsel özelliklerimiz kısaca aşağıdaki gibidir.

  • 25% Mineable
  • 75% Stakeable. Staking ancak kilitli (aktif) koinlerle yapılabilir.
  • Dakika başına blok ödülleri 30 MCL
  • Üretilen koinlerin %50 si NORMAL / %50 si KİLİTLİ (aktif) olarak çıkar.
  • Blokların %75'i "Staking" yolu ile üretilmektedir.
  • Müdahale Edilemez Kredi Döngüleri.
  • TOPLAM ARZSINIRSIZ
  • PRE-MINING2,000,000 MCL
  • DAKİKA BAŞI30 MCL
  • YILLIK ARZ~ 15,000,000 MCL

Güvene dayalı modda, kredi döngülerinin başlatılması veya sonlandırılması dağıtık noterler olarak çalışan güvenilir emanet hizmeti sunucuları tarafından gerçekleştirilir. Bu aracılık hizmeti verenler “Escrow” olarak  isimlendirilirler. Kredi döngüsündeki tüm düğümler, kredi döngü sistemine katılmak için verilerini bir emanet hizmeti (escrow) tarafından doğrulamalıdırlar.

Salt madenciler ya da kilitleyerek ödül kazananlar (staking), verilerini Marmara blokzincirinde ilişkilendirmeden de rahatlıkla kullanabilirler. Veri girişi en kritik süreçtir. Oracles’a herkes veri ekleyemez.
Veri girişi emanet yoluyla olmalıdır. Emanetler Web tabanlı emanet hizmetleri, Kripto Borsaları, Noterler, Postaneler, Hukuk Büroları, Kredi Birlikleri ve hatta Bankalar tarafından olabilir.

Emanetler (escrow) ve avalistler blokzinciri içinde ilave güven katmanı sağlarlar. Halen vadeli çeklerin analog versiyonunda, çekler bankalar tarafından başlatılmakta ve bankalar herkese çek vermemektedirler. Böylece hem veri hem de manuel çözüm süreci sağlarlar.

Versiyon 2’de Kimlik hırsızlığı olmadığından emin olmak için sadece emanetler yoluyla blokzinciri için Oracles verisi sağlanmalıdır. Bu, emanetler tarafından Müşterinizi Tanıyın (Know Your Customer) prosedürü ile gerçekleştirilecektir. Güvene dayalı sistemin, blokzincirinde Oracles fonksiyonlarını kullanması gerekir.

ROADMAP

WALLET

Wallet çeşitlerimiz ile istediğiniz wallet kullanarak sisteme dahil olabilir. varlıklarınızı güvenli şekilde saklayabilir ve işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Karşılıksızlığa Karşı Güvene Dayalı Blokzincir Çözümü

Güvene dayalı blokzincir çözümü (Versiyon 2) henüz mevcut blokzincir üzerinde tam olarak uygulanmamıştır. Ancak gereksinim tanımlamaları bitirilmiştir. Güvene dayalı sistem kâğıt bazlı vadeli çeklerdeki mevcut güven temelli analog blokzinciri ile benzer şekilde çalışmakta, ancak geri ödenmeme (temerrüt) ya da karşılıksızlık sorununa karşı birkaç önleyici programla (3 katman önerisi) özgüvence sağlanmaktadır. Güven temelli blokzinciri sisteminde, keşideci bankacılık sistemine benzer bir şekilde kredi yaratır. Buradaki fark, blokzincirinde yaratılan kredinin, genel olarak kredinin banka ile borç alan arasında sözleşme olarak kaldığı banka kredisinin aksine bir kredi döngüsünde dolaştırılmasıdır. Keşideciden başlayarak hamilden önceki düğüme kadar olan tüm düğümler (cirantalar), borç sahibinin yani hamilin borcunun ödenmesinden zincirleme şekilde (müteselsilen) ve kollektif olarak sorumludurlar.

Temerrüde yani karşılıksızlığa karşı çeşitli koruma katmanları vardır. Her şeyden önce, her bir
düğüm büyük olasılıkla aktif koinlere, yani temerrüt durumunda teminat olarak kullanılabilecek
kilitlenmiş paralara sahiptir. Herhangi bir ciranta veya keşideci düğümün arkasında avalistler olabilir.
Avalistler de kredinin geri ödemesine karşı teminatlandırılan aktif yani kilitli paralarla krediyi geri
öderler. Geri ödemenin yapılmaması durumunda kullanılacak fiziksel teminatlar da olabilir.
Karşılıksızlığa karşı nihai çare olarak bir blokzinciri fonu da kullanılacaktır.

Whitepaper

Marmara Credit Loops: A Blockchain Solution to Nonredemption problem in Post-dated Cheques